Maison

Beautiful Blog

Centrum opiekuńczo-mieszkalne

   

Nasze biuro jest w trakcie opracowania inwestycji pt. Centrum-Opiekuńczo mieszkalne. Opracowanie obejmuje budynek główny Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami architektury ogrodowej.

 

 

Głównym celem projektowanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne  jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Na podstawie odrębnych przepisów, uczestnicy programu będą mogli skorzystać z rehabilitacji i usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Usługi

opiekuńcze    świadczone będą przez całą dobę.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy budynku – 1194,09 m2

powierzchnia użytkowa – 1022,00 m2

kubatura budynku -4711,76 m3